MEDICA Třinec

Konská 63, Třinec +420739590289

MEDICA Třinec zajištuje mobilní paliativní péči v regionu.

http://www.medica3nec.cz

Na co aktuálně sháníme peníze

Zajišťujeme bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Díky této výzvě a úhradě startovného přispějete na provoz mobilního hospice - rok 2022 bude speciálně určen pro dofinancování nákupu auta.

Plánované běhy pro MEDICA Třinec

Přehled akcí na podporu MEDICA Třinec31. srpna 2021

Vydařený běh pro hospic v Třanovicích

25. června 2021

MEDICA Třinec