MEDICA Třinec

Konská 63, Třinec +420739590289

MEDICA Třinec zajištuje mobilní paliativní péči v regionu.

http://www.medica3nec.cz

Na co aktuálně sháníme peníze

Zajišťujeme bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Díky této výzvě a úhradě startovného můžete i letos přispět na provoz mobilního hospice. Běhy v roce 2024 budou realizovány v Třinci, Dolní Lomné a Komorní Lhotce.

Plánované běhy pro MEDICA Třinec

Přehled akcí na podporu MEDICA Třinec19. června 2023

Běhy pro hospic MEDICA 2023

13. října 2022

Běhy pro hospic 2022 – DĚKUJEME!!!

13. října 2022

Běh pro hospic v Návsí

15. června 2022

Běh pro mobilní hospic MEDICA - II. ročník

15. června 2022

Běh pro hospic v Českém Těšíně

31. srpna 2021

Vydařený běh pro hospic v Třanovicích

25. června 2021

MEDICA Třinec