Hospic sv. Kleofáše

Svatopluka Čecha 20, 37901 Třeboň, Třeboň 739 341 087

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospicová péče není v ČR systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Finance nejsou a nesmí být překážkou pro poskytování hospicové péče.

http://hospic.kleofas.cz/

Na co aktuálně sháníme peníze

Podpořte prosím náš hospic: Váš dar bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel pro zdravotní sestry (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotnických pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků.

Plánované běhy pro Hospic sv. Kleofáše

Přehled akcí na podporu Hospice sv. Kleofáše