Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Vratislavovo náměstí 115, Nové Město na Moravě 566 615 560

Domácí hospic Vysočina poskytuje profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

https://www.hospicvysocina.cz/

Na co aktuálně sháníme peníze

Součástí našich služeb je provozování půjčoven zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Nyní potřebujeme dovybavit tyto půjčovny některými pomůckami, které ještě nemáme v nabídce a zároveň vyměnit některé stávající staré pomůcky za nové.

Plánované běhy pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Přehled akcí na podporu Domácího hospice Vysočina11. září 2017

Běh na Fajtově kopci vynesl 145 000 Kč!