Cesta domů

Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 604 77 57 57

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

https://www.cestadomu.cz/

Na co aktuálně sháníme peníze

Život se má žít až do konce


Snažíme se, aby byl život snesitelný a smysluplný i v posledních chvílích. Bez vás bychom to nedokázali.

Splňte spolu s námi přání těžce nemocným lidem odejít v klidu, důstojně a v blízkosti své rodiny. Vážíme si každého daru a projevené důvěry.

Plánované běhy pro Cesta domů


V nejbližší době žádný běh neplánujeme, ale můžete nás i tak podpořit darem, osobní výzvou nebo nám pomoci běh zorganizovat.