Běh pro Hospic Anežky České

18. září 2021 10.0 km | 5.0 km | 2.0 km | 1.3 km | 0.7 km | 0.1 km

Červený Kostelec, Manželů Burdychových 245, "Háčko" - sídlo správy Oblastní charity Červený Kostelec

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

Přípravy na další ročník Běhu pro Hospic Anežky České již započaly. Dovolí-li situace, uskuteční se akce dle aktuálních možností, případně za zvýšených hygienických opatření.


8. ročník Běhu pro Hospic na Náchodsku je akcí na podporu lůžkového a mobilního hospice Anežky České. Výtěžek ze vstupného je určen na budování Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, které poskytne zázemí zdravotním a sociálním službám, jako je Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a dalším. Hlavní závod vede zvlněnou Podkrkonošskou krajinou kolem několika rybníků. Délka tratí je rozčleněna dle věkových kategorií, aby si na své mohli přijít dospělí i děti.


Akce je součástí běžeckého seriálu Primátor Cup 2021, bodován je v jeho rámci hlavní závod, tj. trať na 10 km.

Plánované trasy

Kategorie
 • Společná kategorie (s čipem) doporučený dar 220

Povrch:
většinu tratě tvoří asfaltový povrch s několika kratšími úseky po štěrkové/kamenité cestě, po travnatém povrchu a polní cestou.

Převýšení:
Trať vede zvlněnou krajinou střídavě většinou s táhlým stoupáním a klesáním. Podíl rovinatých úseků je spíše menší. Převýšení trati je celkem 111 m.

Hlavní závod Běhu pro Hospic Anežky České je určen všem skupinám závodníků, rekreačním běžcům, "hecařům" i profesionálům, registrace není omezena. V rámci běžeckého seriálu Primátor Cup je tato trať bodovaná.

Kategorie
 • Společná kategorie (s čipem) doporučený dar 220

Povrch:
většinu tratě tvoří asfaltový povrch s několika kratšími úseky po štěrkové/kamenité cestě a lesní cestou.

Převýšení:
Trať vede zvlněnou krajinou střídavě většinou s táhlým stoupáním a klesáním. Podíl rovinatých úseků je spíše menší. Převýšení trati je přibližně 40 m.

Trať určená pro všechny, kterým je přívětivější kratší trať a ne plných 10 km. Start je společný i s hlavním závodem, běžci se po cca 2 km rozdělují. Kategorie není nijak omezená věkem.

Kategorie
 • Společná kategorie (s čipem) doporučený dar 220

Povrch:
většinu tratě tvoří asfaltový povrch s několika kratšími úseky po štěrkové/kamenité cestě a lesní cestou.

Převýšení:
Trať vede zvlněnou krajinou střídavě většinou s táhlým stoupáním a klesáním. Podíl rovinatých úseků je spíše menší. Převýšení trati je přibližně 40 m.

Trať určená pro běžce, kteří mají rádi rychlý závod, nebo těm, kterým vyhovuje vlastní tempo na krátkém úseku. Kategorie není omezena věkem. Ti, kteří stojí o skutečnou výzvu, se mohou přihlásit i na dalších 5 či 10 km.

Kategorie
 • Starší žáci 15-16 let (s čipem) doporučený dar 70

Povrch:
Kratší úsek po asfaltu, většina trati je lesní cesta

Převýšení:
Větší část trati je rovinatá jen s mírným klesáním uprostřed trati a stoupáním do cílové rovinky.

Jedná se o běh pro věkovou kategorii běžců s rokem narození 2006-2007, délka trati je 2 x 650 m.

Kategorie
 • Děti 6-14 let (s čipem) doporučený dar 70

Povrch:
Kratší úsek po asfaltu, většina trati je lesní cesta

Převýšení:
Větší část trati je rovinatá jen s mírným klesáním uprostřed trati a stoupáním do cílové rovinky.

Série běhů určená pro závodníky s rokem narození 2008-2015.

Kategorie
 • Děti do 5 let (s čipem) doporučený dar 70

Povrch:
asfalt

Převýšení:
do svahu

Nejkratší trať určená těm nejmenším do 5 let


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 08:15Spuštění registrace na místě, předávání startovních čísel
 • 09:15Trať na 1300 m, ročník narození 2006-2007
 • 09:30Trať na 650 m, ročník narození 2008-2009
 • 09:45Trať na 650 m, ročník narození 2010-2011
 • 10:00Trať na 650 m, ročník narození 2012-2013
 • 10:15Trať na 650 m, ročník narození 2014-2015
 • 10:30Trať na 150 m, ročník narození 2016 a mladší
 • 10:45Trať na 2 km, bez věkového omezení
 • 11:00Hromadný start tratí na 5 a 10 km, bez věkového omezení
 • 12:00Vyhlášení vítězů hlavního závodu
 • 12:15Volný program

Další informace najdete zde