Běh pro Hospic sv. Štěpána 2021

1. května 2021 - 21. května 2021 1.0 km | 3.0 km | 5.2 km | 10.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 10.2 km

Litoměřice nebo jinde

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

7. ročník benefičního běhu pro hospic v Litoměřicích


SLAVÍME 20 LET! OSLAVTE JE S NÁMI BĚHEM!


Běhejte a plňte přání těm, kteří jsou na sklonku života a běhat již nemohou.

A co si mnozí z nich přejí?

Třeba nebýt sami a netrpět bolestí. S tím jim dokážeme pomoci.

Tentokrát potřebujeme pro naše nemocné ZAKOUPIT NOVÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA.

Pomozte nám vyběhat alespoň 400 000 Kč,

abychom je pro pohodlí pacientů mohli po 20ti letech obnovit.

.............................................................................................................................................................

Toto je benefiční běh bez hromadného startu. Běžet však můžete úplně "REÁLNĚ"!

Trasu můžete zdolat i CHŮZÍ!

Individuálně nebo po skupinách a to v průběhu 3 týdnů: od 1. 5. 2021 do 21.5.2021

Není potřeba používat aplikace ani měření. Nejedná se o měřený závod.

Výsledky však s námi můžete sdílet.


Připojte se také:

REGISTRACÍ, ZASLÁNÍM DARU, BĚHÁNÍM, CHŮZÍ,

SDÍLENÍM FOTEK A VÝSLEDKŮ


MŮŽETE BĚŽET, JÍT či JET KDEKOLIV.


Připravili jsme pro vás několik tratí v Litoměřicích a okolí, které jste běhali již dříve.

Přidáváme nějaké další tipy a inspirace pro běh či chůzi v Litoměřicích a okolí. Tratě jsou vždy koncipovány od hospice k nějakému bodu a zpět k hospici:

1 km - K Páře

3 km - K hospodě u letního kina

5 km - Na Mostku - extrem

6 km - Ke koníkovi

7 km - Na Radobýl - extrem

10 km - K malé vodní elektrárně

11 km - K jezeru


Specifikace tratí najdete dále v mapkách. Specifikace EXTREM - platí pro běh, ne chůzi.

Trasy nebudou značeny klasickými fábory, proto si pečlivě prohlédněte mapky.

Na trasách budou alespoň někde cedulky, plakátky či fotografie, podle kterých poznáte, že jste na té správné cestě - na podporu hospice.

Na některých z nich umístíme tzv. FOTOPOINTY s logem hospice.


JAK TO VŠECHNO UDĚLAT:

Zaregistrujte sebe a své děti. Kdykoliv od 20.4 do 19.5. Zde na stránkách, v hlavičce tohoto běhu najdete odkaz na REGISTRACI. Nevíte-li si rady, zavolejte nám - Zuzana Legnerová - 723 199 981, Renata Vášová - 604 228 865.

Pošlete svůj dar (startovné) v doporučené výši 350 Kč, junioři 150 Kč a děti 80 Kč nebo vyšší (částku můžete navýšit přímo při platbě).

Podpoříte tak naše služby a můžete být zaregistrováni.

Registrace je platná až po zaplacení doporučeného daru.

4. Po zaplacení a připsání částky do systému Běhy pro hospice Vám zašleme emailem odkaz, kde si budete moci stáhnout a vytisknout své startovní číslo a diplom.

5. Na svém benefičním běhu se VYFOŤTE a fotky SDÍLEJTE se svými přáteli na sociálních sítích - INSPIRUJTE OSTATNÍ, můžete si změřit i svůj čas jakoukoliv běžnou sportovní aplikací a sdílet i své výsledky s označením @HospicSvStepana #bezimprosvstepana a #behyprohospice. Fotky i výsledky můžete zaslat také emailem do 23.5.2021 na pro@hospiclitomerice.cz nebo sdílet na společné platformě, která bude upřesněna registrujícím se běžcům. Ze zaslaných fotografíí vylosujeme 10 běžců, kteří od nás obdrží odměny.

6. RADUJTE SE ZE SPOLEČNÉ POMOCI!Plánované trasy

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • Děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
K PÁŘE a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 400 m po rovině, 300 m stoupání.

Vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí Máchovou ulicí okolo Kaple sv Jan Křtitele ke Kávě s párou. Odtud se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

U Kávy s Párou bude umístěn fotopoint s logem hospice.

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
3 km - K LETNÍMU KINU a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí, Máchovou ulicí, okolo Kaple sv. Jana Křtitele až dolů do Jarošovy ulice, odtud prudce doprava pod viadukt (pozor provoz!). za viaduktem do leva a po cyklostezce, ulicí Labskou a Velkou Mlýnskou pod starý Tyršův most, okolo skateparku, mlýnů, jachtklubu a tenisového klubu až k Hospodě u Letního kina. Zde bude fotopoint s logem - můžete se vyfotit :). Zde je otočka a běží se zpět k hospici stejnou cestou.


Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
5,2 km EXTREM - NA MOSTNOU HORU A ZPĚT HISTORICKÝM CENTREM. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, prudké schody

Převýšení:
Převýšení cca 130 m. Zhruba polovina do kopce, polovina trasy z kopce. Prudké schody na Mostnou horu. Strmý kopec - návrat Máchovou ulicí.

Trať je určena buď pro extrémní běh nebo chůzi, jelikož musíte překonat docela velké převýšení. Je to však trasa spíše poznávací a vyhlídková. Vede přes tři krásné litoměřické parky (Park Václava Havla, Jiráskovy sady, Mostná hora), vyhlídku na Mostné hoře a zpět krásným historickým centrem. Cestou budete míjet mnoho zajímavých míst, budov, soch a sousoší. Z toho dvě sochy K.H. Máchy.

Trasa vede také přes některé frekventované úseky. Není tedy vhodná pro děti bez doprovodu rodičů.


Popis je určen spíše, těm, ketří to v Litoměřicích neznají. Mapka je samozřejmě lepší.

Cesta tam:

Vybíhá se od hospice z Rybářského náměstí, dále okolo Domova Na pahorku, pak do prava Pekařskou ulicí dolů, před křižovatkou s Michalskou prudce odbočíte vlevo do úzké uličky Krupka. Po pravé straně budete míjet starou hradební baštu, potom odbočíte prudce doprava do prudkých schodů a vyběhnete v Parku Václava Havla. Přes něj pokračujete podél historických hradeb k modernímu kulturnímu domu, zde přecházíte přechod hlavní ulice Na Valech pod kruhovým objezdem s krásnými čedičovým sousoším - a ulicí Tolstého a B. Němcové se dostanete až k soše Rudoarmějce na kraji Jiráskových sadů. Odtud běžíte doleva, stromovou alejí stále rovně do kopce, podél parku, pak míjíte Gymnázium Josefa Jungmanna, přeběhnete koleje a míříte stále výš, alejí, vyběhnete několikery krátké prudké schůdky, až doběhnete "ke lvům" - sousoší na úpatí Mostné hory... Běžíte stále do kopce, přes další schody, míjíte další kamenné sochy a plastiky, nakonec sochu K.H.Máchy a nyní vás čeká poslední etapa tohoto kopce - stále rovně nahoru..až k Restauraci legenda s rozhlednou. Zde bude fotopoint - můžete se zde vydýchat a vyfotit. pokud nespěcháte, můžete navštívit rozhlednu.


Cesta zpět:

Od restaurace neběžíte hned zpět dolů, ale zahnete do prava a po asfaltové cestě mírným okruhem okolo vyhlídky Karla Pouchy (zde se můžete také vyfotit :)) zpět na páteřní cestu, kterou jste vybíhali nahoru. Nyní se vracíte známou cestou, ale z kopce, po několikerých schodech, okolo plastik a soch, okolo lvů, přes koleje až ke Gymnáziu. Odtud se již návrat liší - poběžíte mírně vlevo šikmo přes park Jiráskovy sady k dopravnímu hřišti a "Červenému kostelu" a ulici Pražská. Tou poběžíte dolů z kopce až k hlavní ulici Na Valech (zde je nutno použít přechod, kteý je o něco dále). Pokračujte přes protější parkoviště u hradeb, proběhnete úzkým průchodem pod hradbami, vyběhnete u Dílny ručního papíru (tu však máte za zády) a Velkou Dominikánskou běžíte do prava až na Mírové náměstí. Zde doběhnete až k prodejně knih na horní straně náměstí a zde se dáte do leva přes náměstí, k Hotelu Salva Gurda a České spořitelně. Ulicí Máchovy schody doběhnete až k divadlu a soše K. H. Máchy (zde je pěkné místo na focení), seběhnete historické Máchovy schody, které vedou z hradeb dolů, přeběhnete ulici Jarošovu, dáte se mírně do leva a pak do prava prudce do kopce do ulice Máchova. Ta už Vás dovede na Dómské náměstí ke Katedrále sv Štěpána. Přeběhnete ho rovně do protější menší brány, za bránou do prava a už jste na Rybářském náměstí, zpět u hospice :)


Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • Děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
10 km - K ELEKTRÁRNĚ a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9 KM po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí, Máchovou ulicí, okolo Kaple sv. Jana Křtitele až dolů do Jarošovy ulice, odtud prudce doprava pod viadukt (pozor provoz!). za viaduktem do leva a po cyklostezce, ulicí Labskou a Velkou Mlýnskou pod starý Tyršův most, okolo skateparku, mlýnů, jachtklubu a tenisového klubu až k Hospodě u Letního kina. Zde bude fotopoint s logem - můžete se vyfotit :). Běžíte dále za letní kino a pocyklistické stezce až k jezu a k MVE, těsně za ní se otáčíte a běžíte zpět. U MVE bude umístěn fotopoint. Na cestě zpět se však v ulici Labská nadáte pod viadukt , ale běžíte dál přes malý parčík na Lodní náměstí, pokračujete ulicí pobřežní asi 100m a po tě vbíháte doprava pod viadukt a vracíte se k hospici nejprve ulicí Dolní rybářskou a pak prudce do kopce do strmé uličky Horní rybářskou.

Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.


Kudy se běží? - Koukněte se třeba ZDE

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11- 14 let doporučený dar 150
 • Děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
6 km - K BISTRU U KONÍKA A ZPĚT a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, strmé schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka a zpět. Je vhdoná pro rodiny se staršími dětmi.Na otočce za bistrem U koníka bude umístěn fotopoint.

Koukněte se, kudy se běží ZDE

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • Děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
7 km EXTREM - NA RADOBÝL a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
200 m převýšení

Od hospice přes sídliště Cihelna, VZHŮRU ulicí Michalovickou, k vrcholu hory Radobýl a zpět. Kopec je velmi prudký. Trať je určena je pro zkušené běžce, nebo pro disciplínu "CHŮZE"

Kategorie
 • Dospělí 15 - 99 let doporučený dar 350
 • Junioři 11 - 14 let doporučený dar 150
 • Děti do 10 let doporučený dar 80

Povrch:
10,2 km - K JEZERU a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
30 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9 km po rovině, 300 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka v žalhosicích dále pořád po cykostezce směr Píšťany. Jen pře viaduktem odbočte vlevo po panelové cestě k Labi, ta vás dovede až do Píšťan tam směrem vpravo proběhnete skrz obec směrem k Jezeru a odtud se okolo Maríny Píšťany vracíte na asfaltovou silnici, u malé benzínové pumpy se dáte do leva směrem zpět k Žalhosticícm. Trasa je vhodná e pro vytrvalostní běžce nebo pro rodiny se staršími dětmi formou "CHŮZE".


Další informace najdete zde