Běh pro Hospic sv. Štěpána 2022 - virtual

1. května 2022 - 22. května 2022 1.0 km | 3.0 km | 5.2 km | 6.0 km | 7.0 km | 10.0 km | 10.2 km

Litoměřice a okolí, kdekoliv jinde

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}


Virtuální charitativní běh pro hospic.


Pro virtuální běh jsme pro vaši inspiraci připravili více typů tras v Litoměřicích a okolí. Nebo budete moci běžet kdekoliv zrovna budete. Virtuálně je možno zapojit se i chůzí, nebo jízdou na koloběžce, kole apod. Smyslem je se zúčastnit a svou radost z bohybu proměnit v podporu těch, kteří již sami běhat nemohou. Takovou pomoc zrealizujete svým přihlášením a zaplacením registračního poplatku - daru, kterým přispějete na péči o nemocné.

Do virtuálního běhu se registrujte na této stránce nahoře v šedivém poli.

Po zaplacení registračního poplatku a potvrzení přijetí platby na tomto webu, obdržíte emailem startovní číslo a diplom. Pozor - tento proces může někdy trvat i dva dny. Buďte proto, prosíme, trpěliví, jedná se o technické nastavení systému, které my neovlivníme.


Pro ty, kdo chtějí běhat naživo, společně:

21.5. 2022 vás zveme k Běhu naživo - trasy 1, 3, 6 km. - běh bude společný, reálný a symbolický. Uzavřeme jím celý běhací měsíc.

Běh naživo - registrujte se zde.


Těšíme se na květen v pohybu s Vámi, Vašimi přáteli a rodinami!

Pro pomoc druhým se běhá nejlépe!

Plánované trasy

Kategorie
 • Děti do 10 let doporučený dar 100
 • Junioři/juniorky 11 -14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
K PÁŘE a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 400 m po rovině, 300 m stoupání.

Vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí Máchovou ulicí okolo Kaple sv Jan Křtitele ke Kávě s párou. Odtud se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

U Kávy s Párou bude umístěn fotopoint s logem hospice.

Kategorie
 • Děti do 10 let doporučený dar 100
 • Junioři/juniorky 11 -14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
3 km - K LETNÍMU KINU a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí, Máchovou ulicí, okolo Kaple sv. Jana Křtitele až dolů do Jarošovy ulice, odtud prudce doprava pod viadukt (pozor provoz!). za viaduktem do leva a po cyklostezce, ulicí Labskou a Velkou Mlýnskou pod starý Tyršův most, okolo skateparku, mlýnů, jachtklubu a tenisového klubu až k Hospodě u Letního kina. Zde bude fotopoint s logem - můžete se vyfotit :). Zde je otočka a běží se zpět k hospici stejnou cestou.


Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.


Kategorie
 • děti do 10 let doporučený dar 100
 • Junioři/juniorky 11 -14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
5,2 km EXTREM - NA MOSTNOU HORU A ZPĚT HISTORICKÝM CENTREM. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, prudké schody

Převýšení:
Převýšení cca 130 m. Zhruba polovina do kopce, polovina trasy z kopce. Prudké schody na Mostnou horu. Strmý kopec - návrat Máchovou ulicí.

Trať je určena buď pro extrémní běh nebo chůzi, jelikož musíte překonat docela velké převýšení. Je to však trasa spíše poznávací a vyhlídková. Vede přes tři krásné litoměřické parky (Park Václava Havla, Jiráskovy sady, Mostná hora), vyhlídku na Mostné hoře a zpět krásným historickým centrem. Cestou budete míjet mnoho zajímavých míst, budov, soch a sousoší. Z toho dvě sochy K.H. Máchy.

Trasa vede také přes některé frekventované úseky. Není tedy vhodná pro děti bez doprovodu rodičů.


Popis je určen spíše, těm, ketří to v Litoměřicích neznají. Mapka je samozřejmě lepší.

Cesta tam:

Vybíhá se od hospice z Rybářského náměstí, dále okolo Domova Na pahorku, pak do prava Pekařskou ulicí dolů, před křižovatkou s Michalskou prudce odbočíte vlevo do úzké uličky Krupka. Po pravé straně budete míjet starou hradební baštu, potom odbočíte prudce doprava do prudkých schodů a vyběhnete v Parku Václava Havla. Přes něj pokračujete podél historických hradeb k modernímu kulturnímu domu, zde přecházíte přechod hlavní ulice Na Valech pod kruhovým objezdem s krásnými čedičovým sousoším - a ulicí Tolstého a B. Němcové se dostanete až k soše Rudoarmějce na kraji Jiráskových sadů. Odtud běžíte doleva, stromovou alejí stále rovně do kopce, podél parku, pak míjíte Gymnázium Josefa Jungmanna, přeběhnete koleje a míříte stále výš, alejí, vyběhnete několikery krátké prudké schůdky, až doběhnete "ke lvům" - sousoší na úpatí Mostné hory... Běžíte stále do kopce, přes další schody, míjíte další kamenné sochy a plastiky, nakonec sochu K.H.Máchy a nyní vás čeká poslední etapa tohoto kopce - stále rovně nahoru..až k Restauraci legenda s rozhlednou. Zde bude fotopoint - můžete se zde vydýchat a vyfotit. pokud nespěcháte, můžete navštívit rozhlednu.

Kategorie
 • děti do 10 let doporučený dar 100
 • Junioři/juniorky 11 -14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
6 km - K BISTRU U KONÍKA A ZPĚT a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, strmé schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka a zpět. Je vhdoná pro rodiny se staršími dětmi.Na otočce za bistrem U koníka bude umístěn fotopoint.Kategorie
 • Junioři/juniorky 11 -14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
7 km EXTREM - NA RADOBÝL a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
200 m převýšení

Od hospice přes sídliště Cihelna, VZHŮRU ulicí Michalovickou, k vrcholu hory Radobýl a zpět. Kopec je velmi prudký. Trať je určena je pro zkušené běžce, nebo pro disciplínu "CHŮZE"

Kategorie
 • Junioři / juniorky 11- 14 let doporučený dar 200
 • Osdoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
10 km - K ELEKTRÁRNĚ a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9 KM po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí, Máchovou ulicí, okolo Kaple sv. Jana Křtitele až dolů do Jarošovy ulice, odtud prudce doprava pod viadukt (pozor provoz!). za viaduktem do leva a po cyklostezce, ulicí Labskou a Velkou Mlýnskou pod starý Tyršův most, okolo skateparku, mlýnů, jachtklubu a tenisového klubu až k Hospodě u Letního kina. Zde bude fotopoint s logem - můžete se vyfotit :). Běžíte dále za letní kino a pocyklistické stezce až k jezu a k MVE, těsně za ní se otáčíte a běžíte zpět. U MVE bude umístěn fotopoint. Na cestě zpět se však v ulici Labská nadáte pod viadukt , ale běžíte dál přes malý parčík na Lodní náměstí, pokračujete ulicí pobřežní asi 100m a po tě vbíháte doprava pod viadukt a vracíte se k hospici nejprve ulicí Dolní rybářskou a pak prudce do kopce do strmé uličky Horní rybářskou.

Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Junioři / juniorky 11 - 14 let doporučený dar 200
 • osoby 15 + doporučený dar 350

Povrch:
10,2 km - K JEZERU a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
30 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9 km po rovině, 300 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka v žalhosicích dále pořád po cykostezce směr Píšťany. Jen pře viaduktem odbočte vlevo po panelové cestě k Labi, ta vás dovede až do Píšťan tam směrem vpravo proběhnete skrz obec směrem k Jezeru a odtud se okolo Maríny Píšťany vracíte na asfaltovou silnici, u malé benzínové pumpy se dáte do leva směrem zpět k Žalhosticícm. Trasa je vhodná e pro vytrvalostní běžce nebo pro rodiny se staršími dětmi formou "CHŮZE".


Další informace najdete zde