Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 2020

3. října 2020 1.0 km | 3.0 km | 11.3 km | 0.5 km | 6.0 km

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí, ČR

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

REGISTRACE JE JIŽ OTEVŘENA ZDE


Šestý ročník běhu pro litoměřický hospic jsme z důvodu koronavirové krize přesunuli na podzimní termín 3. října 2020. Věříme, že to bude pro běžce příjemnější, než běhat s rouškou na ústech ve velkém vedru, jak to obvykle v červnu bývá :)

Běh se bude konat tradičně u Hospice sv. Štěpána. Běh je vhodný pro zdatné sportovce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. Máme i zvláštní kategorii pro rodiče s kočárky. Bude připraveno několik tras v různých délkách - 1 km, 3 km, 6 km a 11 km - pro různé věkové a výkonostní skupiny.

Měření závodu je zajištěno profesionální časomírou. Kapacita běhu je 700 účastníků (650 on-line + max. 50 registrací na místě). Svým darem v podobě startovného přispějete na služby našeho Hospice a zčásti se pokryjí náklady na realizaci a zajištění závodu. Již nyní se těšíme na vaši účast.

PODPOŘIT VÁŠ OBLÍBENÝ BĚH I NÁŠ HOSPIC MŮŽETE JIŽ TEĎ A TADY


Plánované trasy

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2010 - 2013 (s čipem) doporučený dar 80
 • Veteráni 1959 a starší doporučený dar 150
 • Strollering - dospělí s kočárky (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 100 m po rovině, 600 m stoupání.

Pro děti do 10 let, seniory a rodiče s kočárky.

Vede z Rybářského náměstí přes dómské náměstí ke Kávě s párou, kde je občerstvovací bod s vodou. Zde se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2010 – 2013 (s čipem) doporučený dar 80
 • Dívky - ročník narození 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • Chlapci - ročník narození 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1960 -2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Muži a junioři - ročník narození 1955 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteránky - ženy - ročník narození 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteráni - Muži - 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, prudké schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena pro dospělé běžce, juniory a veterány. Běžet mohou i děti od 7 do 10 let, nejlépe s doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou a Dolní Rybářskou ke Kávě s párou, zde je otočka běží se zpět po stejné ulici - Dolní Rybářská až k Zahradnické ulici - zde prudce do leva pod viadukt pod železniční tratí, odtud doprava podle kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic, za čističkou odpadních vod je otočka a občerstvovací bod. Zpět se běží stejně až ke koupaliště, zde se odbočí prudce do leva do úzkého podchodu pod kolejemi do uličky U pramene, pak se pouze překříží Zahradnická ulice a závěr trasy vede uličkou Rybářské schody - zde prudce do schodů, tato ulička ústí znovu do poloviny Horní Rybářské a odtud již jen zbytek kopce do cíle na Rybářské náměstí před hospicem.


Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1960 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Muži a junioři - ročník narození 1955 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteránky - ženy - 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • Veterání - muži - 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9800 m po rovině, 350 m stoupání.

K JEZERU V PÍŠŤANECH

Trať je určena primárně pro zdatné a trénované běžce, převážně pro dospělé běžce a juniory od 15 let a zdatné veterány. Běžet mohou i děti od 11 do 14 let nejlépe s dospělým doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí přes náměstí Dómské ulicí Máchovou prudce z kopce okolo Kávy s Párou pak Dolní Rybářskou - na konci prudce doleva pod viadukta pak doprava ulicí Pobřežní okolo koupaliště po cyklostezce směrem do Žalhostic.

Ze Žalhostic od vyústění cyklostezky na asfaltovou komunikaci u železničního přejezdu poběžíte podle trati (po její levé straně) po pěšině podél Labe až do Píšťan, zde obcí Píšťany k jezeru kde je a občerstvovací bod. Přes Marínu Píšťany zpět se běží k řece Labi a odsud až ke koupališti v Litoměřicích je trať stejná. Zde prudce doleva pod úzký podchod pod kolejemi do ulice U pramene. Pak pouze překřížíte ulici Zahradnickou do úzké strmé uličky Rybářské schody - zde po schodech vzhůru až do Horní Rybářské, zde prudce do leva zpět na Rybářské náměstí, před hospic, kde je cíl.


Trať je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2014 a mladší doporučený dar 80
 • Vozíčkáři s doprovodem doporučený dar 150

Povrch:
zámková dlažba, rovný povrch, historická dlažba

Převýšení:
bez převýšení

Pro děti od 3 do 6 let, popř.veterány nad 65 let a vozíčkáře s doprovodem. Trasa vede z Rybářského náměsti k sousednímu domovu pro seniory, k fontáně a zpět zadem okolo hospice. Trasa není měřena čipy, rozhoduje pořadí dobíhajících. Malé děti budou všechny odmeněny drobnými cenami.

Kategorie
 • dívky 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • chlapci 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • ženy a juniorky - 2005 -1960 (s čipem) doporučený dar 350
 • muži a junioři 2005 -1955 (s čipem) doporučený dar 350
 • veteránky 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • veterání 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba, asfalt, přírodní povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 350 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes náměstí Dómské ulicí Máchovou prudce z kopce okolo Kávy s Párou pak Dolní Rybářskou - na konci prudce doleva pod viadukta pak doprava ulicí Pobřežní okolo koupaliště po cyklostezce směrem do Žalhostic až za bistro U koníka, kde je otočka a běží se zpět..odsud až ke koupališti v Litoměřicích je trať stejná. Zde prudce doleva pod úzký podchod pod kolejemi do ulice U pramene. Pak pouze překřížíte ulici Zahradnickou do úzké strmé uličky Rybářské schody - zde po schodech vzhůru až do Horní Rybářské, zde prudce do leva zpět na Rybářské náměstí, před hospic, kde je cíl.


Další informace najdete zde