Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 2020

3. října 2020 1.0 km | 3.0 km | 11.3 km | 0.5 km | 6.0 km

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí, ČR

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

REGISTRACE JE JIŽ OTEVŘENA ZDE


Šestý ročník běhu pro litoměřický hospic jsme z důvodu koronavirové krize přesunuli na podzimní termín 3. října 2020. Věříme, že to bude pro běžce příjemnější, než běhat s rouškou na ústech ve velkém vedru, jak to obvykle v červnu bývá :)

Běh se bude konat tradičně u Hospice sv. Štěpána. Běh je vhodný pro zdatné sportovce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. Máme i zvláštní kategorii pro rodiče s kočárky. Bude připraveno několik tras v různých délkách - 1 km, 3 km, 6 km a 11 km - pro různé věkové a výkonostní skupiny.

Měření závodu je zajištěno profesionální časomírou. Kapacita běhu je 700 účastníků (650 on-line + max. 50 registrací na místě). Svým darem v podobě startovného přispějete na služby našeho Hospice a zčásti se pokryjí náklady na realizaci a zajištění závodu. Již nyní se těšíme na vaši účast.

PODPOŘIT VÁŠ OBLÍBENÝ BĚH I NÁŠ HOSPIC MŮŽETE JIŽ TEĎ A TADY


Plánované trasy

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2010 - 2013 (s čipem) doporučený dar 80
 • Veteráni 1959 a starší doporučený dar 150
 • Strollering - dospělí s kočárky (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 100 m po rovině, 600 m stoupání.

Pro děti do 10 let, seniory a rodiče s kočárky.

Vede z Rybářského náměstí přes dómské náměstí ke Kávě s párou, kde je občerstvovací bod s vodou. Zde se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2010 – 2013 (s čipem) doporučený dar 80
 • Dívky - ročník narození 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • Chlapci - ročník narození 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1960 -2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Muži a junioři - ročník narození 1955 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteránky - ženy - ročník narození 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteráni - Muži - 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, prudké schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena pro dospělé běžce, juniory a veterány. Běžet mohou i děti od 7 do 10 let, nejlépe s doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou a Dolní Rybářskou ke Kávě s párou, zde je otočka běží se zpět po stejné ulici - Dolní Rybářská až k Zahradnické ulici - zde prudce do leva pod viadukt pod železniční tratí, odtud doprava podle kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic, za čističkou odpadních vod je otočka a občerstvovací bod. Zpět se běží stejně až ke koupaliště, zde se odbočí prudce do leva do úzkého podchodu pod kolejemi do uličky U pramene, pak se pouze překříží Zahradnická ulice a závěr trasy vede uličkou Rybářské schody - zde prudce do schodů, tato ulička ústí znovu do poloviny Horní Rybářské a odtud již jen zbytek kopce do cíle na Rybářské náměstí před hospicem.


Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1960 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Muži a junioři - ročník narození 1955 - 2005 (s čipem) doporučený dar 350
 • Veteránky - ženy - 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • Veterání - muži - 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9800 m po rovině, 350 m stoupání.

K JEZERU V PÍŠŤANECH

Trať je určena primárně pro zdatné a trénované běžce, převážně pro dospělé běžce a juniory od 15 let a zdatné veterány. Běžet mohou i děti od 11 do 14 let nejlépe s dospělým doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí přes náměstí Dómské ulicí Máchovou prudce z kopce okolo Kávy s Párou pak Dolní Rybářskou - na konci prudce doleva pod viadukta pak doprava ulicí Pobřežní okolo koupaliště po cyklostezce směrem do Žalhostic.

Ze Žalhostic od vyústění cyklostezky na asfaltovou komunikaci u železničního přejezdu poběžíte podle trati (po její levé straně) po pěšině podél Labe až do Píšťan, zde obcí Píšťany k jezeru kde je a občerstvovací bod. Přes Marínu Píšťany zpět se běží k řece Labi a odsud až ke koupališti v Litoměřicích je trať stejná. Zde prudce doleva pod úzký podchod pod kolejemi do ulice U pramene. Pak pouze překřížíte ulici Zahradnickou do úzké strmé uličky Rybářské schody - zde po schodech vzhůru až do Horní Rybářské, zde prudce do leva zpět na Rybářské náměstí, před hospic, kde je cíl.


Trať je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2014 a mladší doporučený dar 80
 • Vozíčkáři s doprovodem doporučený dar 150

Povrch:
zámková dlažba, rovný povrch, historická dlažba

Převýšení:
bez převýšení

Pro děti od 3 do 6 let, popř.veterány nad 65 let a vozíčkáře s doprovodem. Trasa vede z Rybářského náměsti k sousednímu domovu pro seniory, k fontáně a zpět zadem okolo hospice. Trasa není měřena čipy, rozhoduje pořadí dobíhajících. Malé děti budou všechny odmeněny drobnými cenami.

Kategorie
 • dívky 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • chlapci 2006 - 2009 (s čipem) doporučený dar 150
 • ženy a juniorky - 2005 -1960 (s čipem) doporučený dar 350
 • muži a junioři 2005 -1955 (s čipem) doporučený dar 350
 • veteránky 1959 a starší (s čipem) doporučený dar 350
 • veterání 1954 a starší (s čipem) doporučený dar 350

Povrch:
Historická dlažba, asfalt, přírodní povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 350 m stoupání.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes náměstí Dómské ulicí Máchovou prudce z kopce okolo Kávy s Párou pak Dolní Rybářskou - na konci prudce doleva pod viadukta pak doprava ulicí Pobřežní okolo koupaliště po cyklostezce směrem do Žalhostic až za bistro U koníka, kde je otočka a běží se zpět..odsud až ke koupališti v Litoměřicích je trať stejná. Zde prudce doleva pod úzký podchod pod kolejemi do ulice U pramene. Pak pouze překřížíte ulici Zahradnickou do úzké strmé uličky Rybářské schody - zde po schodech vzhůru až do Horní Rybářské, zde prudce do leva zpět na Rybářské náměstí, před hospic, kde je cíl.


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 09:00registrace

Další informace najdete zde