10. Běh pro Hospic sv. Štěpána 2024 - naživo

18. května 2024 1.0 km | 3.0 km | 6.0 km | 0.5 km | 10.0 km | 0.5 km

Litoměřice, Rybářské náměstí 4, před hospicem

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

Společný sportovní happening

na podporu Hospice sv. Štěpána.


Společný běh na závěr běhu "virtuálního".


Náš letošní cíl:

 • NUTNÁ OBNOVA ZASTARALÉHO IT VYBAVENÍ I SOFTWARŮ
 • RYCHLÁ A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE A PŘENOS DAT
 • PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ IT


A kolik nás to bude stát?

Bude to ranec!

1 200 000 Kč!


POJĎTE BĚHAT S NÁMI, AŤ NÁM TO TU RYCHLEJI BĚHÁ!



Těšíme se na vás.

Pro pomoc druhým se běhá nejlépe!




Plánované trasy

Kategorie
 • děti od 7-10 let, r.nar. 2014-2017 (s čipem) doporučený dar 150
 • veteránky, veteráni 60+. r. nar. 1964 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
K PÁŘE a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
Převýšení: 25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 400 m po rovině, 300 m stoupání.

Vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí Máchovou ulicí okolo Kaple sv Jan Křtitele ke Kávě s párou. Odtud se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem. U Kávy s Párou bude umístěn fotopoint s logem hospice.

Kategorie
 • Junioři /juniorky 11 - 14 let. r.nar. 2010-2013 (s čipem) doporučený dar 250
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 doporučené startovné (s čipem) doporučený dar 550
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 minimální startovné (s čipem) doporučený dar 400
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 dobrosrdečné startovné (s čipem) doporučený dar 1000
 • veteránky, veteráni 60+. r. nar. 1964 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
K MOSTU Gen.Chábery

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať vede z Dómského pahorku prudce dolů k Labi, po cyklostezce směrem na Žalhostice. Otočka je těsně před mostem Gen.Chábery. Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Junioři /juniorky 11 - 14 let. r.nar. 2010-2013 (s čipem) doporučený dar 250
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 doporučené startovné (s čipem) doporučený dar 550
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 minimální startovné (s čipem) doporučený dar 400
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 dobrosrdečné startovné (s čipem) doporučený dar 1000
 • veteránky, veteráni 60+. r. nar. 1964 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
6 km - K BISTRU U KONÍKA A ZPĚT a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, strmé schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka, ještě kousek dál ke hrázi a zpět. Je vhodná pro rodiny se staršími dětmi. U bistra U koníka bude umístěn fotopoint.

Kategorie
 • děti 4-6 let, r. nar. 2021-2018 doporučený dar 80

Povrch:
Kolem hospice

Převýšení:
povrch rovný

Symbolicky od hospice k Domovu na pahorku a zpět zadem okolo hospice.

Kategorie
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 doporučené startovné (s čipem) doporučený dar 550
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 minimální startovné (s čipem) doporučený dar 400
 • osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 dobrosrdečné startovné (s čipem) doporučený dar 1000

Povrch:
K JEZERU Hladký i hrubý, tvrdý i měkký

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9 km po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede od hospice dolů na cyklostezku, směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka, skrz Žalhostice až do Píšťan k jezeru. Není vhodná pro rodiny a menší děti.

Kategorie
 • pro osoby 15-59 let, r. nar. 1965-2009 BENEFIČNÍ startovné (s čipem) doporučený dar 1500

Povrch:
NA VĚŽ Katedrály sv. Štěpána - dlažba, tráva, schody

Převýšení:
Na věž Katedrály sv. Štěpána a zpět

Trať pro speciální podporu a pro zdatné sportovce. Na věž musíte překonat 118 kamenných a 83 dřevěných schodů nahoru a pak zase dolů :). Na věži bude pro každého běžce připraven dárek. Do této speciální kategorie se může přihlásit max. 50 dospělých osob. Všichni běží na vlastní nebezpečí.


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 10:00začátek

Další informace najdete zde