Hospic Sv. Jiří - Tachov

náměstí Republiky č.70, Tachov 774 413 374, 608 779 873

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - Tachov


Poslání hospice je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

 

Motto Hospice Sv. Jiří

" Nepřišli jsme umřít, ale žít až do posledního okamžiku…“

 

Vize Hospice Sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími.

http://hospictachov.cz

Na co aktuálně sháníme peníze

V současné chvíli se snažíme získat prostředky na zakoupení zdravotnických prostředků a pomůcek např. pomůcek na léčbu a prevenci vzniku proleženin, komepenzační pomůcky (vozík, chodítko atp.).

Plánované běhy pro Hospic Sv. Jiří - Tachov


V nejbližší době žádný běh neplánujeme, ale můžete nás i tak podpořit darem, osobní výzvou nebo nám pomoci běh zorganizovat.