Běh pro Hospic sv Štěpána v Litoměřicích 2019

15. června 2019 1.0 km | 3.0 km | 10.0 km | 0.5 km

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí, ČR

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

Pátý ročník běhu pro litoměřický hospic se bude konat tradičně u Hospice sv. Štěpána. Běh je vhodný pro zdatné sportovce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. Máme i zvláštní kategorii pro rodiče s kočárky. Bude připraveno několik tras v různých délkách - pravděpodobně 1 km, 3 km a 10 km - pro různé věkové a výkonostní skupiny.

Z organizačních důvodů jsme letos nuceni pozměnit směr delších tras. Trasy opět povedou částečně historickou částí města ,přes Dómský pahorek kolem Katedrály sv. Štěpána, ale po cyklostezce podle řeky Labe pak směrem k Píšťanskému jezeru a zpět. Většinou se běží po rovině, jen závěrečná část je do prudkého kopce. Měření závodu je zajištěno profesionální časomírou. Kapacita běhu je 700 účastníků (650 on-line + max. 50 registarcí na místě). Zaplacením startovného přispějete na služby našeho Hospice a zčásti se pokryjí náklady na relizaci a zajištění závodu. Již nyní se těšíme na vaši účast.

Registraci na tento běh otevřeme během března a to na stránkách www.beh.prohospic.cz. Registraci bude zajišťovat Sportovní servis.

Plánované trasy

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 - 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Veteráni 1958 a starší doporučený dar 100
 • Strollering - pro rodiče s kočárky (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 100 m po rovině, 600 m stoupání.

Pro děti do 10 let, seniory a rodiče s kočárky.

Vede z Rybářského náměstí Horní Rybářskou, Dolní Rybářskou ke Kávě s párou, kde je občerstvovací bod s vodou. Pod Kaplí sv. Jana Křtitele se zatočí zpět - prudce do leva do kopce do Máchovy ulice, pak pod věží katedrály zprava přes Dómské náměstí, Cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 – 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Dívky - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1959 -2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1954 - 2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - ročník narození 1958 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteráni - Muži - 1953 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena pro dospělé běžce, juniory a veterány. Běžet mohou i děti od 7 do 10 let, nejlépe s doprovodem rodičů nebo trenérů.

Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou a Dolní Rybářskou - ale pozor směrem ke koupališti, dále ulicí U pramene, pod železniční tratí, odtud podle kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic, za čističkou odpadních vod je otočka a občerstvovací bod. Zpět se běží stejně do Dolní Rybářské, a pokračuje se až ke Kávě s Párou, kde je ještě jeden občerstvovací bod. Od Kávy s párou Máchovou ulicí vzhůru na Dómské náměstí, to se obíhá zprava a malou bránou se vbíhá zpět na Rybářské náměstí. Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Dívky - ročník narození 2004 - 2007 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narozeni 2004 - 2007 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1958 - 2003 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1953 - 2003 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - 1957 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veterání - muži - 1952 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena primárně pro zdatné a trénované běžce, převážně pro dospělé běžce a juniory od 15 let a zdatné veterány. Běžet mohou i děti od 11 do 14 let nejlépe s dospělým doprovodem rodičů nebo trenérů.

Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou a Dolní Rybářskou - ale pozor! odsud směrem ke koupališti, dále ulicí U pramene, pod železniční tratí, odtud podéll kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic, ze Žalhostic po cyklostezce až k Maríně Píšťany, kde je otočka a občerstvovací bod. Zpět se běží stejně až do Dolní Rybářské, zde se však pokračuje se až ke Kávě s Párou, kde je ještě jeden občerstvovací bod. Od Kávy s párou Máchovou ulicí vzhůru na Dómské náměstí, to se obíhá zprava a malou bránou se vbíhá zpět na Rybářské náměstí.

Trať je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2012 a mladší doporučený dar 50
 • Vozíčkáři doporučený dar 100

Povrch:
zámková dlažba, rovný povrch, historická dlažba

Převýšení:
bez převýšení

Pro děti od 3 do 6 let, popř.veterány nad 65 let a vozíčkáře. Trasa vede z Rybářského náměsti k sousednímu domovu pro seniory, k fontáně a zpět zadem okolo hospice. Trasa není měřena čipy, rozhoduje pořadí dobíhajících. Malé děti budou všechny odmeněny drobnými cenami.


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 08:00Začátek registrace
 • 09:30Běh pro nejmenší, vyhodnocení
 • 09:50Start na trati 1 km, vyhodnocení
 • 10:30Start na tratích 3 a 10 km
 • 11:30Vyhodnocení hlavních tratí, předání cen, dražba, autogramiáda
 • 12:00Zakončení

Další informace najdete zde