Běh pro Hospic sv Štěpána v Litoměřicích 2019

15. června 2019 1.0 km | 3.0 km | 9.0 km | 0.5 km

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí, ČR

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

Pátý ročník běhu pro litoměřický hospic se bude konat tradičně u Hospice sv. Štěpána. Běh je vhodný pro zdatné sportovce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. Máme i zvláštní kategorii pro rodiče s kočárky. Bude připraveno několik tras v různých délkách - pravděpodobně 1 km, 3 km a 9 km - pro různé věkové a výkonostní skupiny. Trasy opět povedou povedou historickou částí města, směrem na Střelecký ostrov, malebným parkem k letnímu kinu, podle řeky Labe a zpět přes Dómský pahorek kolem Katedrály sv. Štěpána, která je výraznou dominantou města. Většinou se běží po rovině, jen závěrečná část je do prudkého kopce. Měření závodu je zajištěno profesionální časomírou. Kapacita běhu je 700 účastníků (650 on-line + max. 50 registarcí na místě). Zaplacením startovného přispějete na služby našeho Hospice a zčásti se pokryjí náklady na relizaci a zajištění závodu. Již nyní se těšíme na vaši účast.

Registraci na tento běh otevřeme během března a to na stránkách www.beh.prohospic.cz. Registraci bude zajišťovat Sportovní servis.

Plánované trasy

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 - 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Veteráni 1958 a starší doporučený dar 100
 • Strollering - pro rodiče s kočárky (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 100 m po rovině, 600 m stoupání.

Pro děti do 10 let, seniory a rodiče s kočárky. Pozor letos běžíme opačným směrem!

Vede z Rybářského náměstí na Dómské náměstí, které se obíhá z leva a vybíhá se pod věží katedrály do Máchovy ulice (úzká historická ulička z prudkého kopce, zde pozor na kočičí hlavy). Pod kaplí sv. Jana Křtitele se prudce zatočí do prava ke Kávě s párou, kde je občerstvovací bod s vodou. Odtud pak zpět mírně z kopce po asfaltu Dolní rybářskou (podél žel. trati), pak opět do prava nahoru Horní Rybářskou po kočičích hlavách, cíl opět na Rybářském náměstí před hospicem.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 – 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Dívky - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1959 -2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1954 - 2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - ročník narození 1958 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteráni - Muži - 1953 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena pro dospělé běžce, juniory a veterány. Běžet mohou i děti od 7 do 10 let, nejlépe s doprovodem rodičů nebo trenérů.

Tato trať vede z Rybářského náměstí přes náměstí Dómské, Máchovou ulicí k řece Labi - na Střelecký ostrov k Letnímu kinu, kde je otočka a občerstvovací bod s vodu a zpět. Na zpáteční cestě je ještě jeden občerstvovací bod u Kávy s párou. Pozor letos běžíme v opačném směru, než vloni. Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Dívky - ročník narození 2004 - 2007 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narozeni 2004 - 2007 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1958 - 2003 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1953 - 2003 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - 1957 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veterání - muži - 1952 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 8100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena primárně pro zdatné a trénované běžce, převážně pro dospělé běžce a juniory od 15 let a zdatné veterány. Běžet mohou i děti od 11 do 14 let nejlépe s dospělým doprovodem rodičů nebo trenérů.

Tato trať vede z Dómského pahorku k řece Labi - na Střelecký ostrov k Letnímu kinu, kde je občerstvovací bod s vodou, dále se běží okolo letního kina podle řeky Labe až téměř k třeboutické elektrárně, kde je otočka a další občerstvovací bod s vodou. Většina trasy vede po asfaltovém povrchu a pod stromy. Na zpáteční cestě je jeden občerstvovací bod opět u Letního kina a pak u Kávy s párou.

Trať je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2012 a mladší doporučený dar 50
 • Vozíčkáři doporučený dar 100

Povrch:
zámková dlažba, rovný povrch, historická dlažba

Převýšení:
bez převýšení

Pro děti od 3 do 6 let, popř.veterány nad 65 let a vozíčkáře. Trasa vede z Rybářského náměsti k sousednímu domovu pro seniory, k fontáně a zpět zadem okolo hospice. Trasa není měřena čipy, rozhoduje pořadí dobíhajících. Malé děti budou všechny odmeněny drobnými cenami.


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 08:00Začátek registrace
 • 09:30Běh pro nejmenší, vyhodnocení
 • 09:50Start na trati 1 km, vyhodnocení
 • 10:30Start na tratích 3 a 9 km
 • 11:30Vyhodnocení hlavních tratí, předání cen, dražba, autogramiáda
 • 12:00Zakončení

Další informace najdete zde