Běh pro Hospic sv Štěpána v Litoměřicích 2019

15. června 2019 1.0 km | 3.0 km | 11.3 km | 0.5 km | 0.9 km

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí, ČR

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

REGISTRACE JE UKONČENAPátý ročník běhu pro litoměřický hospic se bude konat tradičně u Hospice sv. Štěpána. Běh je vhodný pro zdatné sportovce, ale i pro rodiny s dětmi či veterány. Máme i zvláštní kategorii pro rodiče s kočárky. Bude připraveno několik tras v různých délkách - pravděpodobně 1 km, 3 km a 11 km - pro různé věkové a výkonostní skupiny.

Z organizačních důvodů (uzavírka přilehlých ulic a konání jiné velké akce na Střeleckém ostrově) jsme letos nuceni pozměnit směr a průběh všech tras. Trasy opět povedou částečně historickou částí města, z Dómského pahorku bývalou rybářskou čtvrtí, ne však na střelecký ostrov, ale opačně - okolo koupaliště, po cyklostezce podle řeky Labe pak směrem k Píšťanskému jezeru a zpět. Většinou se běží po rovině, jen začátek je ze strmého kopce a závěrečná část je též do prudkého kopce. Tratě 11,3 km a 3 a 1km povedou zpět nahoru přes prudké Rybářské schody. Měření závodu je zajištěno profesionální časomírou. Kapacita běhu je 700 účastníků (650 on-line + max. 50 registrací na místě). Zaplacením startovného přispějete na služby našeho Hospice a zčásti se pokryjí náklady na relizaci a zajištění závodu. Již nyní se těšíme na vaši účast.


Plánované trasy

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 - 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Veteráni 1958 a starší doporučený dar 100

Povrch:
historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 100 m po rovině, 600 m stoupání.

Pro děti do 10 let, seniory a rodiče s kočárky.

Vede z Rybářského náměstí Horní Rybářskou, Dolní Rybářskou ke Kávě s párou, kde je občerstvovací bod s vodou. Zde se běží zpět Dolní Rybářskou až k ulici Zahradnické, zde prudce do kopce do prava a hned znovu do prava úzkou uličkou Rybářské schody, která ústí zpět do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2009 – 2012 (s čipem) doporučený dar 50
 • Dívky - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1959 -2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1954 - 2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - ročník narození 1958 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteráni - Muži - 1953 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, prudké schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať je určena pro dospělé běžce, juniory a veterány. Běžet mohou i děti od 7 do 10 let, nejlépe s doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou a Dolní Rybářskou ke Kávě s párou, zde je otočka běží se zpět po stejné ulici - Dolní Rybářská až k Zahradnické ulici - zde prudce do prava do kopce a hned prudce do leva do uličky U pramene, dále pod železniční tratí, odtud doprava podle kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic, za čističkou odpadních vod je otočka a občerstvovací bod. Zpět se běží stejně až do uličky U pramene, pak se pouze překříží Zahradnická ulice a závěr trasy vede uličkou Rybářské schody - zde prudce do schodů, tato ulička ústí znovu do poloviny Horní Rybářské a odtud již jen zbytek kopce do cíle na Rybářské náměstí před hospicem.


Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Dívky - ročník narození 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Chlapci - ročník narozeni 2005 - 2008 (s čipem) doporučený dar 100
 • Ženy a juniorky - ročník narození 1959 - 2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Muži a junioři - ročník narození 1954 - 2004 (s čipem) doporučený dar 300
 • Veteránky - ženy - 1958 a starší (s čipem) doporučený dar 300
 • Veterání - muži - 1953 a starší (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 9800 m po rovině, 350 m stoupání.

K JEZERU V PÍŠŤANECH

Trať je určena primárně pro zdatné a trénované běžce, převážně pro dospělé běžce a juniory od 15 let a zdatné veterány. Běžet mohou i děti od 11 do 14 let nejlépe s dospělým doprovodem rodičů nebo trenérů.


Tato trať vede z Rybářského náměstí ulicí Horní Rybářskou prudce z kopce a do prava Dolní Rybářskou - směrem ke koupališti, dále ulicí U pramene, pod železniční tratí, odtud doprava podéll kolejí po cyklostezce směrem do Žalhostic.

Ze Žalhostic od vyústění cyklostezky na asfaltovou komunikaci u železničního přejezdu poběžíte podle trati (po její levé straně) po pěšině podél Labe až do Píšťan, zde obcí Píšťany k jezeru kde je a občerstvovací bod. Přes Marínu Píšťany zpět se běží k řece Labi a odsud až do ulice U pramene v Litoměřicích je trať stejná. Pak pouze překřížíte ulici Zahradnickou do úzké strmé uličky Rybářské schody - zde po schodech vzhůru až do Horní Rybářské, zde prudce do leva zpět na Rybářské náměstí, před hospic, kde je cíl.


Trať je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Děti - ročník narození 2013 a mladší doporučený dar 50
 • Vozíčkáři s doprovodem doporučený dar 100

Povrch:
zámková dlažba, rovný povrch, historická dlažba

Převýšení:
bez převýšení

Pro děti od 3 do 6 let, popř.veterány nad 65 let a vozíčkáře s doprovodem. Trasa vede z Rybářského náměsti k sousednímu domovu pro seniory, k fontáně a zpět zadem okolo hospice. Trasa není měřena čipy, rozhoduje pořadí dobíhajících. Malé děti budou všechny odmeněny drobnými cenami.

Kategorie
 • Strollering - dospělí s kočárky (s čipem) doporučený dar 300

Povrch:
Historická dlažba, asfalt

Převýšení:
2 x stejný okruh - klesání asi na 50 m, cca 350 m po rovině, 50 m stoupání.

Dospělé osoby s kočárky


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 08:00Začátek registrace
 • 09:00Konec nových registrací a konec výdeje všech startovních balíčků
 • 09:15Start na trati 0,5 km - nejmenší děti do 6 let, rozdání odměn
 • 09:30Start na trati 11 km
 • 09:40Start na trati 1 km - děti do 10 let.
 • 09:45start strollering - dospělí s kočárky
 • 10:00start na trati 3 km - děti od 10 do 15 let, junioři, juniorky, ženy, muži, veteráni
 • 11:00Vyhodnocení
 • 11:30Zakončení

Další informace najdete zde